جستجوی کتاب‌ها
جستجوی پیشرفته
غذاهای ۳۰ دقیقه‌ای
بِو بِنِت
برگردان : مهرک ایروانلو
شابک: ۹۷۸۹۶۴۷۱۱۴۶۲۲
۳۲۰ صفحه
تابستان ۱۳۹۵ - چاپ سوم

قیمت کتاب: ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریـال
مدیریت خشم
دکتر دویل جنتری
برگردان : عزیزالله سمیعی و سعید گرامی‌بروجردی
شابک: ۹۷۸۹۶۴۷۱۱۴۷۲۱
۳۴۳ صفحه
بهار ۱۴۰۰ - چاپ نهم

قیمت کتاب: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریـال
مکاتبات اداری و تجاری به زبان انگلیسی
لارس ام بلودورن
برگردان : مهدی شفقتی
شابک: ۹۷۸۹۶۴۷۱۱۴۸۱۳
۱۲۹ صفحه
تابستان ۱۴۰۰ - چاپ دهم

قیمت کتاب: ۳۵۰,۰۰۰ ریـال
بهبود احساسات
دکتر دیوید بیلز و هلن ویتن
برگردان : فریبا مقدم
شابک: ۹۷۸۹۶۴۷۱۱۴۷۷۶
۳۴۰ صفحه
بهار ۱۴۰۰ - چاپ ششم

قیمت کتاب: ۱,۳۰۰,۰۰۰ ریـال
هنر کاغذ و تا اوریگامی
نیک رابینسون
برگردان : مهرک ایروانلو
شابک: ۹۷۸۹۶۴۷۱۱۴۷۱۴
۲۶۴ صفحه
بهار ۱۴۰۱ - چاپ ششم

قیمت کتاب: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریـال
راه و چاه موفقیت
مارک مک کورمک
برگردان : سعید خاموش
شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۶۶۸۲۱۳
۳۰۴ صفحه
تابستان ۱۳۹۶ - چاپ سوم

قیمت کتاب: ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریـال
مذاکره
مایکل سی دونالد سون
برگردان : فرشید قهرمانی
شابک: ۹۷۸۹۶۴۷۱۱۴۷۸۳
۳۲۸ صفحه
بهار ۱۴۰۰ - چاپ هشتم

قیمت کتاب: ۱,۳۰۰,۰۰۰ ریـال
روان‌شناسی مثبت
آوریل لیمن، گلادیانا مک ماهن
برگردان : فریبا مقدم
شابک: ۹۷۸۹۶۴۷۱۱۴۸۵۱
۲۷۲ صفحه
پاییز ۱۳۹۹ - چاپ پنجم

قیمت کتاب: ۹۵۰,۰۰۰ ریـال
رفتاردرمانیِ شناختی
رنا برانچ و راب ویلسون
برگردان : مهدی قراچه داغی
شابک: ۹۷۸۹۶۴۷۱۱۴۹۲۹
۳۴۶ صفحه
پاییز ۱۴۰۱ - چاپ هفتم

قیمت کتاب: ۲,۶۰۰,۰۰۰ ریـال
سوداکو ۲
اندرو هرون
برگردان : مهدی عمرانلو
شابک: ۹۷۸۹۶۴۷۱۱۴۶۶۰
۳۴۰ صفحه
بهار ۱۴۰۱ - چاپ ششم

قیمت کتاب: ۸۵۰,۰۰۰ ریـال