جستجوی کتاب‌ها
جستجوی پیشرفته
غذاهای ۳۰ دقیقه‌ای
بِو بِنِت
برگردان : مهرک ایروانلو
شابک: ۹۷۸۹۶۴۷۱۱۴۶۲۲
۳۲۰ صفحه
تابستان ۱۳۹۵ - چاپ سوم

قیمت کتاب: ۳۸۰,۰۰۰ ریـال
مدیریت خشم
دکتر دویل جنتری
برگردان : عزیزالله سمیعی و سعید گرامی‌بروجردی
شابک: ۹۷۸۹۶۴۷۱۱۴۷۲۱
۳۴۳ صفحه
بهار ۱۴۰۰ - چاپ هشتم

قیمت کتاب: ۶۵۰,۰۰۰ ریـال
بهبود احساسات
دکتر دیوید بیلز و هلن ویتن
برگردان : فریبا مقدم
شابک: ۹۷۸۹۶۴۷۱۱۴۷۷۶
۳۴۰ صفحه
بهار ۱۴۰۰ - چاپ ششم

قیمت کتاب: ۵۵۰,۰۰۰ ریـال
هنر کاغذ و تا اوریگامی
نیک رابینسون
برگردان : مهرک ایروانلو
شابک: ۹۷۸۹۶۴۷۱۱۴۷۱۴
۲۶۴ صفحه
تابستان ۱۳۹۹ - چاپ پنجم

قیمت کتاب: ۴۰۰,۰۰۰ ریـال
راه و چاه موفقیت
مارک مک کورمک
برگردان : سعید خاموش
شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۶۶۸۲۱۳
۳۰۴ صفحه
تابستان ۱۳۹۶ - چاپ سوم

قیمت کتاب: ۴۰۰,۰۰۰ ریـال
آموزش مهارت‌های زندگی
جنی پردی
برگردان : فرشید قهرمانی
شابک: ۹۷۸۹۶۴۷۱۱۴۷۰۷
۳۰۵ صفحه
پاییز ۱۳۹۹ - چاپ ششم

قیمت کتاب: ۵۵۰,۰۰۰ ریـال
مذاکره
مایکل سی دونالد سون
برگردان : فرشید قهرمانی
شابک: ۹۷۸۹۶۴۷۱۱۴۷۸۳
۳۲۸ صفحه
بهار ۱۴۰۰ - چاپ هشتم

قیمت کتاب: ۵۵۰,۰۰۰ ریـال
روان‌شناسی مثبت
آوریل لیمن، گلادیانا مک ماهن
برگردان : فریبا مقدم
شابک: ۹۷۸۹۶۴۷۱۱۴۸۵۱
۲۷۲ صفحه
پاییز ۱۳۹۹ - چاپ پنجم

قیمت کتاب: ۴۰۰,۰۰۰ ریـال
رفتاردرمانیِ شناختی
رنا برانچ و راب ویلسون
برگردان : مهدی قراچه داغی
شابک: ۹۷۸۹۶۴۷۱۱۴۹۲۹
۳۴۶ صفحه
تابستان ۱۴۰۰ - چاپ هفتم

قیمت کتاب: ۱,۳۰۰,۰۰۰ ریـال
سوداکو ۱
اندرو هرون
برگردان : مهدی عمرانلو
شابک: ۹۷۸۹۶۴۷۱۱۴۵۱۶
۳۴۰ صفحه
زمستان ۱۳۹۹ - چاپ هفتم

قیمت کتاب: ۳۵۰,۰۰۰ ریـال