جستجوی کتاب‌ها
جستجوی پیشرفته
غذاهای ۳۰ دقیقه‌ای
بِو بِنِت
برگردان : مهرک ایروانلو
شابک: ۹۷۸۹۶۴۷۱۱۴۶۲۲
۳۲۰ صفحه
تابستان ۱۳۹۵ - چاپ سوم

قیمت کتاب: ۲۰۰,۰۰۰ ریـال
مدیریت خشم
دکتر دویل جنتری
برگردان : عزیزالله سمیعی و سعید گرامی‌بروجردی
شابک: ۹۷۸۹۶۴۷۱۱۴۷۲۱
۳۴۳ صفحه
بهار۱۳۹۸ - چاپ ششم

قیمت کتاب: ۴۵۰,۰۰۰ ریـال
مکاتبات اداری و تجاری به زبان انگلیسی
لارس ام بلودورن
برگردان : مهدی شفقتی
شابک: ۹۷۸۹۶۴۷۱۱۴۸۱۳
۱۲۹ صفحه
تابستان ۱۳۹۶ - چاپ نهم

قیمت کتاب: ۱۵۰,۰۰۰ ریـال
بهبود احساسات
دکتر دیوید بیلز و هلن ویتن
برگردان : فریبا مقدم
شابک: ۹۷۸۹۶۴۷۱۱۴۷۷۶
۳۴۰ صفحه
زمستان ۱۳۹۷ - چاپ پنجم

قیمت کتاب: ۳۰۰,۰۰۰ ریـال
هنر کاغذ و تا اوریگامی
نیک رابینسون
برگردان : مهرک ایروانلو
شابک: ۹۷۸۹۶۴۷۱۱۴۷۱۴
۲۶۴ صفحه
بهار ۱۳۹۵ - چاپ چهارم

قیمت کتاب: ۲۸۰,۰۰۰ ریـال
مدیریت استرس
دکتر آلن الکین
برگردان : اکرم قیطاسی
شابک: ۹۷۸۹۶۴۷۱۱۴۶۱۵
۲۷۷ صفحه
زمستان ۱۳۹۶ - چاپ ششم

قیمت کتاب: ۳۲۰,۰۰۰ ریـال
راه و چاه موفقیت
مارک مک کورمک
برگردان : سعید خاموش
شابک: ۹۷۸۹۶۴۷۱۱۴۶۴۶
۳۰۴ صفحه
تابستان ۱۳۹۶ - چاپ سوم

قیمت کتاب: ۲۵۰,۰۰۰ ریـال
آموزش مهارت‌های زندگی
جنی پردی
برگردان : فرشید قهرمانی
شابک: ۹۷۸۹۶۴۷۱۱۴۷۰۷
۳۰۵ صفحه
بهار ۱۳۹۶ - چاپ پنجم

قیمت کتاب: ۲۸۰,۰۰۰ ریـال
مذاکره
مایکل سی دونالد سون
برگردان : فرشید قهرمانی
شابک: ۹۷۸۹۶۴۷۱۱۴۷۸۳
۳۲۸ صفحه
بهار ۱۳۹۸ - چاپ هفتم

قیمت کتاب: ۳۹۵,۰۰۰ ریـال
روان‌شناسی مثبت
آوریل لیمن، گلادیانا مک ماهن
برگردان : فریبا مقدم
شابک: ۹۷۸۹۶۴۷۱۱۴۸۵۱
۲۷۲ صفحه
تابستان ۱۳۹۷ - چاپ چهارم

قیمت کتاب: ۲۷۰,۰۰۰ ریـال