۳۰ خرداد ۱۴۰۱

با جنبش جهانی شهر‌های هوشمند آشنا شوید

در این کتاب راهکار‌ها و ابزار‌های لازم برای آماده‌سازی شهر‌ها برای آینده را می‌شناسید. راهنمایی‌هایی برای شروع برنامه‌ریزی و ایجاد شهر‌های هوشمندتر و پایدارتر می‌یابید. همچنین گام‌های ایجاد استراتژی شهر هوشمند را با تمرکز بر مفاهیمی مانند شهر‌های سبزتر، انرژی پاک، دیجیتال‌سازی و شکل‌های جدید حمل‌و‌نقل شهری می‌آموزید
انتشارات آوند دانش

نظرات

نظر خود را بنویسید: