۳۰ خرداد ۱۴۰۱

به‌کمک ذهن‌آگاهی زندگی را متعادل سازید

نویسنده‌ی کتاب پیش‌رو که بیش از بیست سال هنر ذهن‌آگاهی را آموزش ‌داده است، به شما می‌آموزد که چگونه ارتباط ذهن را با چرخه‌ی بی‌پایان منفی‌گرایی قطع کرده و با چیزهایی که زندگی را ارزشمند می‌سازد، ارتباط برقرار کنید. یاد می‌گیرید بدن و ذهنتان را آرام سازید، در افکارتان بازنگری کنید، از محیط اطرافتان آگاه باشید و ارتباطتان را با خود بهبود بخشید.
انتشارات آوند دانش

نظرات

نظر خود را بنویسید: