نمایشگاه مجازی کتاب تهران

با اعلام ایوب دهقانکار موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران، یکم تا ششم بهمن ماه، در پلتفرمی که معرفی خواهد شد، برگزار می‌شود. این نمایشگاه کتاب‌های ناشرانی که در آن حضور یافته‌اند را با ۲۰ درصد تخفیف ارایه خواهد کرد. نحوه تخصیص اعتبار خرید برای دانشجویان و مخاطبان نیز، اعتباری و روی کد ملی آنان خواهد بود، تا مشکلی برای استفاده از آن به وجود نیاید.
پیش از این نیز شرکت ملی پست ایران در یک تفاهم‌نامه با موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران، برای ارسال رایگان کتاب‌ها، با این نهاد فرهنگی به توافق رسیده بود و بخش پشتیبانی کار را بر عهده گرفت.
از سوی دیگر آزاده نظربلند، معاون فرهنگ و کتاب موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران اعلام کرده بود که نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران فقط موقعیت فروش کتاب نیست و برگزاری نشست‌ها و حتی مکان‌سازی برای نمایش تبلیغات نیز در نمایشگاه مجازی برای آن در نظر گرفته ‌شده است.
امسال نمایشگاه مجازی کتاب عنوان بین‌المللی را با خود ندارد و دلیل آن پیش‌بینی نشدن تدابیر لازم برای حضور ناشران خارجی است اما دهقانکار اعلام کرد کتاب‌های خارجی که برای سی و سومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، رسیده بودند، در نمایشگاه مجازی کتاب ارائه خواهند شد.
توضیح ۱
توضیح ۲
توضیح ۳
توضیح ۴