هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی کتب کاربردی و دانشگاهی

هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی کتب کاربردی و دانشگاهی 19 الی 22 آبان‌ماه 1398 در محل کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.
ساعت بازدید نمایشگاه 9 الی 17 خواهد بود.