آوند دانش در نمایشگاه های کتاب

93 روز مانده تا شروع نمایشگاه بین المللی تهران 98
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 98، در تاریخ 4 الی 14 اردیبهشت ماه 98 برگزار می شود.